Chào mừng bạn tới tên miền riêng của Printub!

Với việc nhìn thấy thông báo này, bạn đã cấu hình thành công để tên miền của bạn trỏ về địa chỉ server của Printub, nếu mọi thứ đã sẵn sàng xin hay gửi yêu cầu khỏi tạo tên miền riềng để đội ngũ Printub khởi chạy tên miền riêng của bạn, lúc đó giao diện và các sản phẩm của bạn mới được hiển thị ở đường link này.

Để được hỗ trợ xin hay inbox cho Fanpage Printub.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.